services2

如何註冊會員

 

請填寫會員登記表,並將持卡人的2張照片(4x6)直接交在球場,或將其發送到以下地址:

BOCHANG DONATOURS CO。LTD

•  地址: 越南同奈省展鵬縣展鵬市區

•  電話: 0251.3866288 / 3866307傳真:0251.3864426 / 3866128

•  電子郵件: Info@dongnaigolf.com.vn

高爾夫球場將在全額繳納會員費之日起30天內向客戶簽發會員卡和會員證明合同。

會員費可以根據以下信息通過現金或銀行轉賬支付:

  • 銀行名稱: VIETCOMBANK CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
  • 地址: 53-55 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
  • 轉入名稱: CÔNG TY TNHH BOCHANG DONATOURS
  • 轉入帳號: (VNĐ) 012.1.00.000 149.5

services2 other