Services

Rent equipment

  • thue2
  • thue2
  • thue3
  • thue4

THUÊ DỤNG CỤ

GIÁ (VNĐ) / 18 LỖ

Xe điện

2 chỗ

760.000

4 chỗ

1.000.000

Giày (1 đôi)

210.000

Dù (1 lần)

100.000

Bóng tập (30 bóng)

40.000

Chỉ định Caddy

130.000

Phí đi dạo

800.000

Phí gậy (1 gậy)

70.000

Phí gậy (1 bộ)

Loại 1/Wilson

720.000

Loại 2/Kennex

420.000

Services orther

Services

Booking

Thank you for contacting us. We will respond to you as soon as possible.