Hội viên

Quyền Lợi Hội Viên

       Khi tham gia hội viên sân golf Đồng Nai, tất cả hội viên đều được hưởng những quyền lợi sau đây, bao gồm:

-     Hội viên có thể mời khách chơi golf với giá ưu đãi theo quy định.

-     Thẻ hội viên dài hạn đến năm 2043.

-     Thẻ phụ cho chồng hoặc vợ hoặc con dưới 18 tuổi.

-     Phí sân bãi: hội viên được miễn phí

-     Giảm giá 10% khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.

-     Giarm giá 20% khi sử dụng dịch vụ tại villa

-     Thẻ hội viên có thể được chuyển nhượng

-     Hội viên công ty có thể thay đổi tên người đại diện mới dưới sự chấp thuận của Giám đốc sân golf cùng với khoản chi phí đổi tên tương ứng.

* Điều khoản quy định:

-     Tất cả đơn gia nhập hội viên câu lạc bộ golf Đồng Nai phải được phê duyệt bới Ban Tổng Giám Đốc.

-     Hội viên và khách mời của hội viên phải tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy định của câu lạc bộ.

-     Hội viên viên muốn chuyển nhượng thẻ phải có sự đồng ý và xác nhận của câu lạc bộ golf  Đồng Nai và nộp phí chuyển nhượng.

Hội viên khác